Nieuws

Alle nieuwsitems

Op 13 april 2012

In ons vorige huis aan huis blad van november 2011 kon U onze bevraging ‘iedereen burgemeester’ in vullen.  Hierin vroegen we U,  wat zou U doen als U één dag burgemeester zou zijn, maar we vroegen nog veel meer… De resultaten van deze actie worden gebruikt bij de samenstelling van ons …

Op 8 februari 2012

Na ruim elf jaar is de meerderheid van CD&V - SP.A gebroken. Tijdens de jongste gemeenteraad stemde niet alleen de leden van de meerderheid maar ook die van Open VLD verdeeld over het OCMW-budget …

De nieuwe N-VA-afdeling was samen met een zeventigtal personeelsleden van het OCMW getuige van de ondergang van de coalitie in Zoutleeuw. Inzet van het gekibbel was het meerjarenplan voor de toelage van het OCMW. OCMW voorzitster, Wendy Heeren (SP.A) gaf een uitvoerige uiteenzetting over debehoeftes …

Op 23 januari 2012

ZOUTLEEUW -  NVA-Zoutleeuw vult de ploeg aan met een paar mandatarissen. Annick Vanacken en Rudi Mathijs, respectievelijk onafhankelijk gemeenteraadslid en onafhankelijk OCMW-raadslid treden toe tot de partij …

Annick Vanacken en Rudi Mathijs zijn ervan overtuigd dat Zoutleeuw nood heeft aan een nieuw, goed en transparant bestuur. Ze zullen er samen met NVA staan op 14 oktober. http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLDLA_20120123_002 …

Op 10 december 2011

Het ledenaantal groeit in Zoutleeuw. Daarom werd er beslist om een N-VA-afdeling op te starten in Zoutleeuw. In november was het dan zover, de eerste ledenvergaderingen, de samenstelling van het bestuur. Maar wie is de N-VA in Zoutleeuw? Om ons beter te leren kennen zijn we ook aanwezig op de …

Op 7 december 2011

ZOUTLEEUW - N-VA zoutleeuw werd onlangs opgericht met steun van Ine Tombeur provinciaal verantwoordelijke.  Een voorlopig bestuur onder leiding van de voorzitter Michel Boyen, secretaris Ivo Huypens en penningmeester Michel Herremans zal de partij leiden tot aan de volgende bestuursverkiezingen …

‘Wij zijn ervan overtuigd dat we een meerwaarde kunnen bieden aan alle leeuwenaren’, aldus Michel Boyen. ‘We wensen een kordaat, rechtlijnig en transparant beleid, gedragen door de bevolking.’ Het officiële startschot zal op de kerstmarkt worden gegeven, op zaterdag 10 en zondag 11 december. N-VA …

Op 29 november 2011

Iedereen heeft een mening. Alleen wordt die niet altijd gehoord. N-VA Zoutleeuw wil wel eens weten hoe u aankijkt tegen onze stad in het algemeen en het gevoerde beleid in het bijzonder. Vandaar dat er in ons nieuw huis-aan-huisblad een enquêteformulier steekt. Vanaf nu tot eind december zal elke …

  •