Over N-VA Zoutleeuw

De Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) is een jonge partij met een lange voorgeschiedenis die wortelt in
het democratisch Vlaams-nationalisme. De N-VA ontstaat in 2001 uit de Volksunie (VU) die in 1954 was opgericht.

 Bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen op Zondag 14 oktober 2012 behaald  N-VA de grootste verkiezingsoverwinning die ooit geboekt is sinds de Tweede Wereldoorlog. De Vlamingen hebben in heel Vlaanderen massaal gestemd voor verandering. 14 oktober werd een zwart-gele zondag, van Noordzee tot Maas.

In Zoutleeuw behaald N-VA  in 2006 bij de gemeenteraadsverkiezingen 3,22%.
In de jaren die volgen valt de initiële ploeg uit elkaar.

Het slechte bestuur in Zoutleeuw, de prestige projecten die geen toegevoegde waarde hebben voor de modale inwoners van Zoutleeuw en nog tal van andere omstandigheden vertalen zich in de nood om deze groep van mensen terug te vertegenwoordigen in het beleid. Het idee om N-VA Zoutleeuw op te richten groeit uit tot een groep mensen die samen dit engagement willen aangaan.

N-VA zoutleeuw gaat in 2011 van start met een nieuwe ploeg en met een voorlopig bestuur.

Op 17 februari 2012 werd er een eerste vast bestuur verkozen met Boyen Michel als voorzitter .

Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2012 groeit N-VA Zoutleeuw tot 16,13% en is hiermee de sterkst groeiende partij.

1 maart 2013 werd er voor de tweede keer een bestuur gekozen.

Herremans Michel zal voor de volgende drie jaar de afdeling Zoutleeuw onder zijn hoede nemen.