Politiezone, deze schaalvergroting moet zorgen voor meer veiligheid

Op 31 december 2016, over deze onderwerpen: 4. Veiligheid, Politie, Politie & Veiligheid, Politie - Veiligheid, Politie en Veiligheid

Sinds enkele jaren zit er een en ander scheef in het veiligheidsbeleid in onze regio. Inbraken swingen de pan uit en verkeersovertredingen worden traditie. Onze politiediensten weten niet waar ze eerst moeten ingrijpen. Jan Jambon, minister van Binnenlandse Zaken, dringt al lang aan op een fusie van politiezones. Er zijn te veel kleine zones die elk op zich vele taken moeten uitvoeren. Als we politiezones samenvoegen, geldt hier zeker de regel dat 1 + 1 meer

is dan 2. Administratieve taken worden samengebracht waardoor er meer ruimte is voor politioneel veldwerk. Sinds kort is de gouverneur van Vlaams-Brabant een onderzoek gestart over de fusie van politiezone LAN met deze van  Tienen-Hoegaarden. Een mooi en goed initiatief, vinden wij. Maar welke voordelen zal u ervan ondervinden en wat

zijn de valkuilen waar volgens ons op gelet moet worden bij deze fusie?

 

Meer blauw op straat

‘Eindelijk!’, horen we jullie. Dit staat inderdaad in onze visie over veiligheid. Meer blauw is volgens ons een must om het veiligheidsniveau naar een aanvaardbaar peil op te krikken.

 

Wijkagenten: lokale verankering

Door de uitgestrektheid van het grondgebied dreigt de bevolking voeling met de politie te verliezen. Dit dient  opgevangen te worden door enerzijds de wijkkantoren (minimum 1 per gemeente) beperkt open te houden. De herwaardering van de wijkagent is een uitermate geschikt middel om de politie echt ‘uw vriend’ te maken.

 

Besparingen of uitbreiding diensten?

Een fusie van politiediensten levert ontegensprekelijk een besparing op. Maar wat met die besparing? Wordt dat geld herverdeeld onder de verschillende gemeentes die dit dan kunnen aanwenden om dure projecten te financieren, of wordt het geld besteed in een betere politiedienstverlening?

Onze keuze is duidelijk! Veiligheid kent zijn prijs en daar mag in geïnvesteerd worden

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is