Meerderheid struikelt over de OCMW toelage

Op 8 februari 2012

De nieuwe N-VA-afdeling was samen met een zeventigtal personeelsleden van het OCMW getuige van de ondergang van de coalitie in Zoutleeuw. Inzet van het gekibbel was het meerjarenplan voor de toelage van het OCMW.

OCMW voorzitster, Wendy Heeren (SP.A) gaf een uitvoerige uiteenzetting over de
behoeftes en werking van het OCMW en vroeg daarvoor de nodige middelen.
Burgemeester Jos Ceyssens (CD&V) en schepen van Financiën Herbots (CD&V)
weerlegden de cijfers. Er ontstond een ruzie waarbij persoonlijke aanvallen schering en inslag waren.

In het meerjarenplan OCMW 2011-2013, dat door de gemeenteraadsleden na overleg met het OCMW werd goedgekeurd in januari 2011, bedroeg de voorziene gemeentelijke bijdrage voor 2011, 2012 en 2013, 550.000 euro.

Het OCMW-bestuur besloot in zijn meerjarenplanning 2012-2014 een verhoging van de gemeentelijke dotatie te voorzien van 700.000 euro voor 2012, 750.000 euro voor 2013 en 775.000 euro voor 2014. Hierover ontstond alle heibel.

Volgens de burgemeester is er over deze verhoging nooit overleg met de stad geweest. ‘In de loop der jaren heeft het OCMW belangrijke reserves opgebouwd. Die kwamen gedurende de laatste tien jaar gedeeltelijk tot stand door overschotten op de gemeentelijke dotatie. Die werden door het stadsbestuur en dit in onderling overleg, nooit teruggevorderd. Volgens de rekening 2010 gaat het om meer dan 2,2 miljoen euro.’ De burgemeester vroeg om deze reserve gedeeltelijk te gebruiken.

Bij de stemming hierover kwam het tot een staking van stemmen. Concreet wil dat zeggen dat de stad het OCMW-voorstel moet volgen. Dat betekent meteen een tekort van 300.000 euro. Daardoor zal de gemeentebegroting of het budget 2012 pas in maart aan bod komen en moet er extra bespaard worden.

http://www.nieuwsblad.be/article/detail.aspx?articleid=BLDLA_20120208_001

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is