De N-VA afdeling Zoutleeuw draagt elke burger een warm hart toe

Op 11 februari 2013

“Om de inwoners van Zoutleeuw een mooie toekomst te kunnen garanderen en de zware erfenissen van vorige legislature te kunnen ombuigen naar een gezond en florerend Zoutleeuw zijn drastische wijzigingen op financieel vlak een spijtige maar absolute noodzaak. Open VLD, tijdens vorige legislatuur nog op de oppositiebanken, besloot in de verkiezingsaanloop de mensen wijs te maken dat onder hun toekomstig beleid GEEN toename van belastingen onder welke vorm dan ook zou worden doorgevoerd! Amper 3 maand later luiden de klokken totaal anders. Welja, hierdoor wordt elke inwoner nu al in zijn blootje gezet. Bovendien zullen de inwoners die het financieel moeilijk hebben een kwakkelzomer en een nog koudere winter dan de huidige te verwerken krijgen. De huidige bestuursmeerderheid (CD&V en Open VLD) heeft op de eerste gemeenteraad van de nieuwe bestuursperiode dus zijn slag thuis gehaald.
De grootste financiële impact is ontegensprekelijk de verhoging van de gemeentebelasting (stijgt van 7,8% naar 8,3%) én de verhoging van de opcentiemen (van 1400 naar 1500) waardoor Zoutleeuw een van de duurste gemeente wordt in het Hageland en wat zeker niet zal bijdragen tot het aantrekken van nieuwe economische activiteiten of gezinnen.
In absolute cijfers betekent dit een belastingsverhoging van ongeveer 50 euro per persoon of voor een gemiddeld gezin van 4 personen zo’n 200€ op jaarbasis.

Om de jonge gezinnen én lage inkomens een hart onder de riem te steken besloot N-VA gemeenteraadslid Philip Van den Bossche een duidelijk signaal van solidariteit te geven aan de Lieëfse bevolking: hij stelde voor dat AL de zetelende mandatarissen bij alle vergaderingen welke in 2013 plaats zullen hebben en waarvoor zitpenningen worden uitgereikt, één derde hiervan terug zouden gestort worden aan de stadskas en deze gelden dan aan te wenden voor de behoeften en noden van deze doelgroepen. Heel even werd het stil in de raadszaal, verwondering alom. Maar zoals het een ware voorzitter betaamt deelde Boudewijn Herbots (CD&V en voorzitter gemeenteraad) mee om dit ‘warm’ voorstel van ‘exemplo’ op volgende gemeenteraad opnieuw voor te dragen. Tijdens volgend agendapunt werd er druk door eerste Schepen en voorzitter, letterlijk achter de rug om van onze burgemeester, heel discreet heen en weer overlegd.

Toen de gemeenteraad dan uiteindelijk de deuren had dicht gedaan en de pers net vertrokken was maakte de voorzitter erop attent dat het ‘college’ reeds toezegging had gedaan van hun dertiende maand ten gunste van de stadskas en dat sinterklaas blijven spelen écht wel niet de bedoeling is. Maar was dit wel een gunst van de meerderheidspartijen want van afslanking is er in de gemeenteraad niet echt iets van in huis gekomen, integendeel. Er is namelijk heden een extra schepen, de OCMW-voorzitter, bijgekomen en is dus deze geste in feite een nuloperatie.

Hoe dan ook, de N-VA fractie zal ervoor zorgen dat dit punt op volgende gemeenteraad geagendeerd zal worden.
Voor de N-VA blijft het verhogen van belastingen een gemakkelijkheidsoplossing. Men zou beter en inventiever moeten plannen en budgetteren wat betreft de investeringsuitgaven en de financieringsbronnen van de gemeente. “

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is