2015 wat een jaar !

Op 15 januari 2016

We strompelden van de ene vluchtelingenstroom in de andere. Tussendoor werden we wakker gemaakt door terreur. We zouden haast vergeten dat door het harde werk en de juiste maatregelen van de verschillende regeringen de verandering begonnen is. Sinds enkele maanden plukken we met allen de vruchten van een beleid dat komaf gemaakt heeft met de 25 voorgaande jaren. De economie stimuleren, schulden afbouwen en iedereen kansen geven vraagt weliswaar ook inspanningen van ons allemaal. Maar langzaamaan begint het beleid vruchten af te werpen: het vertrouwen in de toekomst neemt toe en de economie slaat aan.

SAMENLEVING ONDER DRUK

Echter, de bedreiging voor onze samenleving komt plots uit een heel andere hoek. Extreem gedachtengoed en intolerantie van enkelen tonen aan hoe kwetsbaar we zijn. Mensen slaan op de vlucht voor geweld en terreur en komen verweesd aan in volledig vreemde omgevingen. Ook onze stad wil zijn steentje bijdragen in de opvang en hulpverlening voor vluchtelingen. Het is essentieel dat de buurtbewoners op de hoogte gesteld worden van wat er gaat gebeuren, welke veiligheidsmaatregelen genomen zullen worden en hoe de opvolging gebeurt.

EEN SCHARNIERPUNT VOOR ONZE STAD

Onze mooie stad staat bovendien voor een enorme uitdaging. De middelen worden schaarser en eenmalige financiële meevallers (verkoop van de watermaatschappij) doen de situatie rooskleurig lijken. 2016 kondigt zich nochtans aan als een moeilijk jaar waarin moed om moeilijke beslissingen te nemen cruciaal zal blijken. Misschien moeten we verder kijken dan onze eigen gemeentegrenzen en samenwerkingen met andere gemeentes op verschillende vlakken overwegen om door schaalvergroting een kostenbesparing een financieel voordeel te realiseren. Boeiende en verrijkende ervaringen, maar vooral de tijd en vreugde om dit alles te delen met al wie je na aan het hart ligt.

Proost !

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is