"Iedereen Burgemeester" cijfers & procenten

Op 13 april 2012

In ons vorige huis aan huis blad van november 2011 kon U onze bevraging ‘iedereen burgemeester’ in vullen.  Hierin vroegen we U,  wat zou U doen als U één dag burgemeester zou zijn, maar we vroegen nog veel meer… De resultaten van deze actie worden gebruikt bij de samenstelling van ons verkiezingsprogramma.

Opmerkelijk is dat men de geloofwaardigheid en het vertrouwen in de huidige politieke coalitie kwijt is. Criminaliteit en veiligheid zijn 2 thema’s die de mensen nauw aan het hart liggen. De getallen liegen er niet om, het  verkeersbeleid, snelheidscontroles en de aanwezigheid van blauw op straat zijn onvoldoende.
De dienstverlening van de gemeente en de bibliotheek  scoren goed. 

Als laatste deel in de bevraging werd er gevraagd welk beleid er gevoerd zou moeten worden en welke investeringen er noodzakelijk zouden zijn . Ook hier 2 uitschieters die een score haalden van meer dan 90%. Het nieuwe gemeentehuis’ Aen den Hoorn’ werd bijna unaniem afgewezen. Niemand ziet hier het nut van in, zeker niet in een tijd van een slecht financieel klimaat, een lege stadskas en andere prioriteiten zoals het onderhoud aan wegen en fietspaden. De volledige uitslag van deze bevraging  kan U hieronder terugvinden.

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is